Nhà máy tốt hơn

Cambodia

Better Work hoạt động tại Campuchia với tên gọi Better Factories Cambodia (BFC). BFC bắt đầu vào năm 2001 với tư cách là chương trình nền tảng của Better Work và là công cụ cải thiện điều kiện làm việc trong lĩnh vực may mặc đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của Campuchia như một điểm đến tìm nguồn cung ứng thông minh.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

45

Nhà máy

703

Lao động

651,000

Sự thành lập và phát triển ban đầu của Better Factories Campuchia trùng hợp với việc giảm 17% khoảng cách lương theo giới trong ngành may mặc quốc gia

Tham gia vào các nhà máy tốt hơn Campuchia dẫn đến tăng năng suất từ 26 đến 31 phần trăm cho các nhà máy trung bình

Better Factories Campuchia tập trung vào việc thúc đẩy tuân thủ tiền lương và điều chỉnh các ưu đãi về lương giữa người lao động và người giám sát là công cụ chính để giảm quấy rối tình dục

Khi các nhà máy tham gia BFC, công nhân báo cáo ít cần làm thêm giờ hơn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và ít quan tâm đến giờ làm việc và mức lương của họ

Nhà máy tốt hơn Campuchia

Better Work hoạt động tại Campuchia với tên gọi Better Factories Cambodia (BFC).

BFC bắt đầu vào năm 2001 với tư cách là chương trình nền tảng của Better Work, một chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. BFC đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện điều kiện làm việc trong lĩnh vực may mặc đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của Campuchia như một điểm đến tìm nguồn cung ứng thông minh.

Với hơn 660 nhà máy tham gia, sử dụng hơn 645.000 công nhân trong đó khoảng 80% là phụ nữ, BFC cam kết bình đẳng giới và trao quyền tại nơi làm việc và nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người lao động, gia đình và cộng đồng của họ cũng như khả năng cạnh tranh của ngành may mặc, hàng du lịch và túi xách Campuchia và các nhà máy giày dép trên thị trường toàn cầu.

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Giai đoạn chiến lược 2023-2027 của Better Factories Campuchia sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, người sử dụng lao động và người lao động và đại diện của họ duy trì và được bảo vệ bởi pháp luật lao động quốc gia và các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này bền vững, linh hoạt và bao trùm hơn.

Đến năm 2027, tác động của Better Factories Campuchia đối với người lao động, doanh nghiệp và sự tuân thủ được duy trì bởi các tổ chức quốc gia tận dụng các phương pháp tiếp cận, dữ liệu và bằng chứng của Chương trình.

Đến năm 2027, Better Factories Campuchia, hợp tác với các chủ thể trong ngành có liên quan, sẽ đảm bảo các doanh nghiệp tham gia chương trình đã áp dụng các chính sách và thực tiễn về hành vi kinh doanh có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện việc làm bền vững và tuân thủ bền vững.

Đến năm 2027, các bài học và phương pháp của chương trình đã tạo ra những tác động tích cực đến xã hội và môi trường ngoài chương trình.

Tin mới nhất

Đặc sắc 12 Dec 2023

Trao quyền cho lãnh đạo công đoàn: Hành trình của Yang Sophorn

Bà Yang Sophorn, một nhà lãnh đạo công đoàn tận tụy, chia sẻ hành trình chuyển đổi của mình từ một công nhân nhà máy trở thành một nhà lãnh đạo công đoàn nổi tiếng ở Campuchia, nêu bật tác động của chương trình Đào tạo Lãnh đạo Công đoàn đối với sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bà, nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc, hỗ trợ gia đình và theo đuổi sự thay đổi tích cực cho người lao động.

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Những chủ đề này vượt qua các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh

BFC sẽ hỗ trợ người sử dụng lao động phát triển các dịch vụ cho các thành viên của họ về năng suất và phát triển một chương trình nghị sự chính sách để thu hút Chính phủ về nhu cầu của ngành để tăng năng suất. Chương trình sẽ tổ chức đào tạo cho các tổ chức của người lao động để tăng cường vai trò của họ trong việc tăng năng suất.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Chương trình sẽ làm việc với các trường đại học và viện nghiên cứu để thu thập và phân tích dữ liệu, tham khảo ý kiến của các thành phần, bao gồm các nhóm công đoàn, về cách thu thập và sử dụng dữ liệu và cách đáp ứng nhu cầu dữ liệu của các thành phần. Chương trình sẽ sử dụng dữ liệu để đưa ra trường hợp phát triển kỹ năng trong ngành và xuất bản nghiên cứu về giới, chuyển đổi tiền lương kỹ thuật số và An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATVSLĐ).

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

BFC sẽ tham gia với các đối tác để xác định những thay đổi cần thiết ở cấp hệ thống, doanh nghiệp và quốc gia để giảm lượng khí thải do ngành may mặc tạo ra. Nghiên cứu về stress nhiệt trong các nhà máy sẽ được sử dụng để ủng hộ việc áp dụng cơ chế điều tiết mã xây dựng. BFC cũng sẽ thực hiện đào tạo tác động đến biến đổi khí hậu cho người lao động để nâng cao nhận thức về tính bền vững của môi trường.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới & Hòa nhập

Chủ đề bình đẳng giới cắt ngang tất cả các công việc mà chúng tôi làm tại Better Factories Campuchia (BFC). Để đưa ra định hướng chiến lược trong công việc của mình, BFC tập trung các ưu tiên giới của mình theo bốn trụ cột: Phân biệt đối xử, Công việc được trả lương và Chăm sóc, Tiếng nói và Đại diện, Lãnh đạo và Phát triển Kỹ năng. 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và vệ sinh lao động (OSH)

Cùng với Bộ Lao động và Đào tạo nghề, BFC sẽ đồng đào tạo cán bộ và nhân viên ở cấp tỉnh về các kỹ thuật phát hiện tình trạng không tuân thủ ATVSLĐ trong các nhà máy. Cùng với Cục An toàn và vệ sinh lao động (DOSH), chương trình sẽ xây dựng năng lực của ngành phù hợp với Quy tắc thực hành về an toàn và vệ sinh lao động của ILO. 

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Là một phần của chương trình lãnh đạo Quan hệ Lao động (IR), BFC cung cấp đào tạo cho các công đoàn về quy trình Thỏa thuận Thương lượng Tập thể (CBA). Chương trình tư vấn cho công đoàn tại hơn 200 nhà máy. BFC sẽ phát triển và phổ biến bộ công cụ IR cho các nhà máy như một phần của các cuộc họp đào tạo và tư vấn. Nhóm liên lạc công đoàn sẽ họp thường xuyên để được đào tạo nâng cao năng lực.

Bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

Phối hợp với các chuyên gia bảo trợ xã hội của ILO tại Campuchia, BFC sẽ tập trung vào các khía cạnh chính trong cuộc sống và sinh kế của công nhân may mặc, đặc biệt là nhiệm kỳ của người lao động, đặc biệt chú ý đến việc tìm hiểu công việc và trách nhiệm chăm sóc của lao động nữ. Cố vấn doanh nghiệp sẽ được đào tạo về các khái niệm bảo trợ xã hội để đưa kiến thức về bảo trợ xã hội vào các nhà máy thông qua các cuộc họp ủy ban hai bên.

Tiền lương

Tiền lương

Phối hợp với Trung tâm Toàn cầu về Tiền lương Kỹ thuật số cho Việc làm Bền vững của ILO, BFC sẽ phối hợp với các tác nhân trong chuỗi cung ứng để đảm bảo chuyển đổi có trách nhiệm sang tiền lương kỹ thuật số. Chương trình sẽ hỗ trợ các sáng kiến kiến thức kỹ thuật số cho người lao động, đối thoại cử tri và nỗ lực của Chính phủ nhằm mở rộng phạm vi bao phủ lương tối thiểu ngoài ngành may mặc.

Đối tác và nhà tài trợ chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động và Dạy nghề (MoVLT)
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Hiệp hội hàng dệt, may mặc, giày dép & du lịch tại Campuchia (TAFTAC)
Lao động

Lao động

Nhóm liên lạc Công đoàn
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

45 Thương hiệu và đối tác bán lẻ

Đối tác phát triển

từ người dân Nhật Bản (1)

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.