Công việc tốt hơn

Sri Lanka

Better Work cùng với văn phòng ILO Sri Lanka đang tiến hành can thiệp tại Sri Lanka với sự hợp tác chặt chẽ với các thành phần quốc gia và các bên liên quan khác trong ngành may mặc để cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh. Ngành công nghiệp may mặc được định vị độc đáo như một động lực việc làm và doanh thu đáng tin cậy trong môi trường kinh tế hiện nay. Better Work sẽ hỗ trợ các đối tác quốc gia đại diện cho chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động tại Sri Lanka thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế, quan hệ đối tác hiệu quả hơn và quan hệ lao động lành mạnh.

Giờ đào tạo

5,600

Giảng viên thạc sĩ được đào tạo

70

Better Work Sri Lanka đã đào tạo 70 giảng viên từ Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động với tư cách là Cố vấn Công nghiệp An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia (ATVSLĐ) để thúc đẩy các ủy ban ATVSLĐ lưỡng bên.

Đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động nữ thông qua Chương trình GEAR đã hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nhiều vị trí giám sát và quản lý hơn trong lĩnh vực may mặc của Sri Lanka.

Ngành may mặc của Sri Lanka chiếm 5,5 tỷ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương 47% doanh thu xuất khẩu quốc gia, tương đương khoảng 6% GDP của Sri Lanka.

33% lực lượng lao động công nghiệp của Sri Lanka, tương đương 350.000 công nhân, được tuyển dụng trực tiếp vào ngành may mặc, với thêm 750.000 người gián tiếp làm việc thông qua các dịch vụ hỗ trợ

Better Work Sri Lanka

Ra mắt vào tháng 2/2022, Better Work Sri Lanka đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của ngành may mặc và da giày Sri Lanka.

Better Work cùng với văn phòng ILO Sri Lanka đang tiến hành can thiệp tại Sri Lanka với sự hợp tác chặt chẽ với các thành phần quốc gia và các bên liên quan khác trong ngành may mặc.  Kể từ những năm 1980, ngành công nghiệp may mặc đã là nhà xuất khẩu lớn nhất trong nền kinh tế Sri Lanka, sử dụng phần lớn lao động nữ. Better Work sẽ hỗ trợ các đối tác quốc gia đại diện cho chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động tại Sri Lanka thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế, quan hệ đối tác hiệu quả hơn và quan hệ lao động lành mạnh.

Các hoạt động của Better Work Sri Lanka được thiết kế để góp phần đạt được ba mục tiêu chiến lược tập trung vào các lĩnh vực chuyên đề về dữ liệu và bằng chứng, bình đẳng giới và hòa nhập, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATVSLĐ), năng suất và hiệu quả kinh doanh.  Các hoạt động của giai đoạn hiện tại sẽ được thực hiện đến tháng 6/2023. Điều này bao gồm việc giới thiệu các ủy ban ATVSLĐ lưỡng bên trên khắp Sri Lanka thông qua các Cố vấn Công nghiệp ATVSLĐ quốc gia để thúc đẩy đối thoại xã hội và hệ thống quản lý ATVSLĐ. Better Work không cung cấp gói gắn kết nhà máy truyền thống ở Sri Lanka. 

Cờ

Mục tiêu chiến lược

Better Work Sri Lanka đang trong quá trình thiết lập các mục tiêu chiến lược cấp quốc gia cho giai đoạn thứ hai, phù hợp với các mục tiêu toàn cầu của Better Work:

Đến năm 2027, người sử dụng lao động và người lao động và đại diện của họ trong chương trình Better Work duy trì và được bảo vệ bởi luật lao động quốc gia cũng như các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; và các doanh nghiệp trong lĩnh vực đã thoát khỏi COVID-19 và khủng hoảng kinh tế sẽ bền vững, linh hoạt và bao trùm hơn.

Đến năm 2027, tác động của Better Work đối với người lao động, doanh nghiệp và sự tuân thủ sẽ được duy trì bởi các tổ chức quốc gia tận dụng các phương pháp tiếp cận, dữ liệu và bằng chứng của chương trình.

Đến năm 2027, các doanh nghiệp tham gia Better Work sẽ áp dụng các chính sách và thực tiễn về hành vi kinh doanh có trách nhiệm nhằm hỗ trợ hiện thực hóa việc làm bền vững.

Đến năm 2027, các bài học và phương pháp của Better Work sẽ tạo ra những tác động tích cực đến xã hội và môi trường ngoài chương trình khi chúng được áp dụng ở các quốc gia và lĩnh vực khác.

Tin mới nhất

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Chiến lược toàn cầu của Better Work, Duy trì Tác động, đặt ra tám ưu tiên theo chủ đề cho chương trình của chúng tôi. Better Work Sri Lanka tập trung vào bốn trong số các chủ đề xuyên suốt này, rất cần thiết để đạt được kết quả chiến lược của chúng tôi và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng đến chính sách và nội dung được sản xuất, cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình:

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Better Work Sri Lanka hợp tác với Bộ Lao động, Hiệp hội May mặc và các nhóm khác của ILO để hỗ trợ tinh thần kinh doanh và phát triển kỹ năng. Công việc này tập trung vào việc đào tạo người lao động và gia đình của họ để giúp họ tạo thêm thu nhập. Chương trình đang nỗ lực liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa với chuỗi cung ứng, bao gồm tập trung vào hoạt động kinh tế vi mô và tạo việc làm ở nông thôn. 

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Dựa trên các cuộc thảo luận ban đầu với Bộ Lao động được khởi động vào tháng 9/2022, Better Work Sri Lanka sẽ hỗ trợ công việc đang diễn ra với ILO rộng lớn hơn về dữ liệu liên quan đến thanh tra và quản lý ATVSLĐ, bao gồm đánh giá cách áp dụng các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia Việc làm tốt hơn khác. 

 

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới và bao trùm

Phối hợp với Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế (IFC), Better Work Sri Lanka đã khởi động chương trình Bình đẳng giới và Trả hàng (GEAR) tại chín nhà máy. Better Work Sri Lanka cũng hỗ trợ tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các ủy ban ATVSLĐ và làm việc với một công đoàn do phụ nữ lãnh đạo để xây dựng các kỹ năng mềm, kỹ thuật và lãnh đạo nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo của phụ nữ trong các công đoàn ở Sri Lanka. 

 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và vệ sinh lao động (OSH)

Better Work Sri Lanka sẽ ngày càng thu hút các đối tác ba bên tham gia vào các sáng kiến ATVSLĐ, tập trung vào đào tạo người tham gia từ Bộ Lao động và các hiệp hội người lao động và người sử dụng lao động. Các hoạt động bao gồm phát triển hệ thống quản lý ATVSLĐ như một công cụ chủ động để xác định và giảm thiểu rủi ro thông qua Viện ATVSLĐ quốc gia (NIOSH) và thúc đẩy các ủy ban ATVSLĐ hai bên thông qua Bộ Lao động.

 

Đối tác chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động và Việc làm nước ngoài
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Liên đoàn người sử dụng lao động Ceylon, Diễn đàn Hiệp hội May mặc Chung (JAAF)
Lao động

Lao động

Phong trào công đoàn

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Báo cáo thường niên
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.