Công việc tốt hơn

Jordan

Được thành lập vào năm 2008, Better Work Jordan tập hợp các nhóm đa dạng lại với nhau - người sử dụng lao động, chủ nhà máy, công đoàn, thương hiệu toàn cầu và chính phủ - để cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh doanh trong ngành may mặc toàn cầu.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

26

Nhà máy

97

Lao động

74,130

Better Work Jordan đã dẫn đến tỷ lệ lao động cưỡng bức trong ngành may mặc thấp hơn và tăng lương cho công nhân mang về nhà.

Các bên liên quan trong lĩnh vực may mặc đã ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2022, bao gồm tất cả người lao động trong ngành trong thời gian ba năm.

Better Work Jordan đã khởi động một dự án sức khỏe tâm thần sáng tạo vào năm 2021 nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của người lao động trong lĩnh vực may mặc.

Công việc tốt hơn Jordan

Được thành lập vào năm 2008 như một chương trình hợp tác của ILO và IFC, Better Work Jordan tập hợp các nhóm đa dạng - người sử dụng lao động, chủ nhà máy, công đoàn, thương hiệu toàn cầu và chính phủ - để cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh doanh trong ngành may mặc toàn cầu.

Nó phấn đấu cho một ngành công nghiệp may mặc Jordan định hướng xuất khẩu, giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo bằng cách cung cấp việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh doanh và tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Better Work Jordan hoạt động để tăng cường năng lực của các thành phần ba bên - chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động - để hoàn thành nhiệm vụ của họ trong việc thúc đẩy kết quả việc làm bền vững. Lần đầu tiên cho Better Work, Better Work Jordan đã thử nghiệm thành công một chương trình biệt phái thanh tra lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cho thanh tra lao động để thực hiện các cuộc thanh tra chất lượng cao. Trong những năm gần đây, chương trình cũng đã làm việc với các nhóm kỹ thuật khác trong ILO, bao gồm các chuyên gia về an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ), để trang bị cho thanh tra Bộ Lao động (MoL) các công cụ, kỹ năng và kiến thức để thực hiện đánh giá nhà máy bằng phương pháp Better Work. Sáng kiến này dẫn đến việc thành lập một Đơn vị làm việc tốt hơn chuyên dụng tại Bộ LĐ-TB&XH có nhiệm vụ tiến hành thanh tra trong lĩnh vực may mặc, nhựa, hóa chất và kỹ thuật cùng với nhân viên của Better Work Jordan. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Giai đoạn chiến lược 2022-2027 của Better Work Jordan sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, ngành may mặc Jordan sẽ có một hệ thống quản trị thị trường lao động ba bên hiệu quả, trong đó quyền của người lao động được duy trì và bảo vệ phù hợp với luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi.

Đến năm 2027, tăng trưởng xuất khẩu kết hợp với các chính sách thị trường lao động tích cực sẽ làm tăng đóng góp của ngành may mặc vào việc làm của Jordan.

Đến năm 2027, Better Work Jordan sẽ có tác động tích cực đến điều kiện làm việc và quản trị thị trường lao động ngoài ngành may mặc định hướng xuất khẩu của Jordan.

Tin mới nhất

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Chiến lược của Better Work Jordan đóng góp vào năm trong số các chủ đề ưu tiên được đặt ra trong chiến lược Better Work Global. Nó cũng bao gồm di chuyển như một chủ đề bổ sung. Những chủ đề này vượt qua các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Better Work Jordan hiện đang tiến hành nghiên cứu về tác động môi trường của ngành may mặc và sẽ làm việc với các bên liên quan trong ngành và các tổ chức ở Jordan để áp dụng các khuyến nghị từ nghiên cứu này. 

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và bằng chứng

Để xây dựng nền tảng kiến thức bền vững về ngành may mặc của Jordan và về các vấn đề lao động trong nước rộng hơn, Better Work Jordan sẽ hỗ trợ năng lực của các bên liên quan trong việc thu thập, phân tích và phổ biến hiệu quả dữ liệu của chính họ.  Better Work Jordan cũng sẽ hỗ trợ công đoàn ngành may mặc cải thiện giao tiếp và gắn kết với người lao động.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới và bao trùm

Better Work Jordan sẽ thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ bằng cách thúc đẩy một môi trường thuận lợi mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp cho phụ nữ. Chương trình sẽ tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong các nhà máy, ủy ban quản lý lao động và công đoàn ngành may mặc và giảm phân biệt đối xử trên cơ sở giới, bao gồm bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc. 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

Better Work Jordan sẽ làm việc với Tổng công ty An sinh Xã hội và Bộ Quốc phòng về các vấn đề không tuân thủ liên quan đến ATVSLĐ, đồng thời củng cố các ủy ban ATVSLĐ tại các nhà máy. Better Work Jordan cũng sẽ làm việc với các đối tác ở cấp chính sách để đánh giá tính toàn vẹn cấu trúc của ký túc xá trong lĩnh vực may mặc và đề xuất các cải tiến. 

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Tăng cường đối thoại xã hội giữa và quản lý ở cấp nhà máy, cũng như ở cấp ngành thông qua công việc của hội đồng ngành, Better Work Jordan sẽ hỗ trợ nỗ lực của các bên liên quan quốc gia để phát triển các thể chế và quy trình đối thoại xã hội mạnh mẽ trong ngành may mặc của Jordan.

 

 

Các đối tác và nhà tài trợ chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động Công ty Cổ phần An sinh Xã hội Bộ Công Thương, Cung ứng
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng may mặc và dệt may Jordan (JGATE) Phòng Công nghiệp Jordan (JCI)
Lao động

Lao động

Tổng Công đoàn Lao động ngành dệt may, may mặc
Cộng đồng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp

21 thương hiệu và đối tác bán lẻ

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.