Công việc tốt hơn

Indonesia

Được thành lập vào năm 2011, chương trình Better Work tại Indonesia cố gắng cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu cũng như giúp các doanh nghiệp tham gia cải thiện điều kiện làm việc bằng cách nâng cao mức độ tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình có sự tham gia của gần 400.000 người lao động.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

36

Nhà máy

215

Lao động

385,580

Kể từ khi hoạt động của Better Work Indonesia bắt đầu, ngành may mặc đã đạt được những cải tiến rộng rãi trong việc tuân thủ luật lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Trước đại dịch COVID-19, công nhân trung bình trong các nhà máy đăng ký Better Work đã chứng kiến mức lương mang về nhà tăng lên.

Bất chấp những thách thức, người lao động vẫn duy trì triển vọng tích cực - tính đến cuối năm 2021, bảy trong mười công nhân sẽ giới thiệu công việc của họ cho người khác và gần hai phần ba cảm thấy lạc quan về tương lai.

Các công ty đăng ký tham gia Better Work Indonesia hoạt động tốt hơn các nhà máy không đăng ký về chất lượng giao tiếp tại nơi làm việc và điều kiện làm việc liên quan đến lương và giờ làm việc.

Công đoàn hóa nơi làm việc và thương lượng tập thể có liên quan đến điều kiện làm việc tốt hơn liên quan đến tiền lương và lợi ích, hợp đồng, cũng như các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe và phúc lợi nghề nghiệp.

Better Work Indonesia

Được thành lập vào năm 2011, chương trình Better Work tại Indonesia cố gắng cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu và đã phát triển bao gồm hơn 200 nhà máy tham gia, đạt gần 400.000 công nhân, trong đó 80% là phụ nữ.

Kể từ khi bắt đầu, chương trình đã hoạt động nhất quán ở nhiều cấp độ. Sự tham gia ở cấp độ nhà máy của chương trình cung cấp các dịch vụ liên kết với nhau hỗ trợ cải tiến liên tục về khả năng cạnh tranh và điều kiện làm việc, chẳng hạn như các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên ngành, cũng như các đánh giá không báo trước hàng năm về điều kiện nhà máy đo lường sự tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO và luật pháp quốc gia.

Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Better Work Indonesia đã giúp các công ty tham gia cải thiện điều kiện làm việc bằng cách nâng cao mức độ tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua chức năng triệu tập giữa các bên liên quan chính, chương trình đã cung cấp đầu vào và dữ liệu về chính sách lao động quốc gia trong một số lĩnh vực. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Better Work Indonesia sẽ nỗ lực để đạt được những kết quả sau:

Đến năm 2024, Foundation Partnership at Work sẽ tiếp quản việc thực hiện chiến lược hiện tại và Better Work Indonesia.

Đến năm 2027, việc thực thi pháp luật tốt hơn thông qua việc tuân thủ bền vững luật lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại các nhà máy của Better Work Indonesia và các thể chế, chính sách và thực tiễn mạnh mẽ hơn được hiện thực hóa.

Đến năm 2027, các cấu trúc và hệ thống đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp và ngành/quốc gia được tăng cường, bao trùm (nhạy cảm giới) và dẫn đến kết quả quản trị thị trường lao động tốt hơn.

Tin mới nhất

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Giai đoạn V của Better Work Indonesia đóng góp vào năm chủ đề ưu tiên được đề ra trong chiến lược Better Work Global. Những chủ đề này cắt ngang các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Better Work Indonesia sẽ cung cấp cho các thành phần ba bên quốc gia quyền truy cập vào dữ liệu của chương trình để tăng cường và hỗ trợ vai trò của các thành phần trong việc giám sát điều kiện làm việc và chính sách. Dữ liệu về tuân thủ, quan hệ lao động và các trường hợp giao thức không khoan nhượng sẽ được công bố thường xuyên để thúc đẩy cải thiện và nâng cao nhận thức, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Với các nhà máy và hiệp hội của họ cũng như các thương hiệu quốc tế đang tích cực tham gia vào việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phù hợp với chính sách và chương trình hiện có của chính phủ, Better Work Indonesia sẽ khám phá các mục tiêu thực tế về môi trường và cách nâng cao năng lực của các nhà máy để đối phó với các vấn đề môi trường tại nơi làm việc bao gồm chất lượng không khí, quản lý chất thải và xử lý an toàn hóa chất.

 

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới & hòa nhập

Better Work Indonesia sẽ hỗ trợ phòng chống quấy rối tình dục, xóa bỏ sự phân biệt nghề nghiệp và tăng cường vai trò của lao động nữ trong các ủy ban lưỡng bên, công đoàn và diễn đàn ba bên quốc gia. Chương trình Nơi làm việc Tôn trọng sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật trong lực lượng lao động may mặc.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Với Chính phủ, chương trình sẽ tiếp tục làm rõ, phổ biến và sửa đổi các yêu cầu pháp lý để đảm bảo tính đầy đủ của chúng đối với các cơ sở may mặc. Chương trình sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản lý ATVSLĐ của các nhà máy và phối hợp với hệ thống quốc gia về chứng nhận hệ thống quản lý ATVSLĐ. 

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Với các đơn vị liên quan của ILO và Văn phòng ILO, chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò đáp ứng và nhất quán trong việc triệu tập và tạo điều kiện cho đối thoại ba bên và song phương ở cấp quốc gia và địa phương để giải quyết các vấn đề chính sách lao động ảnh hưởng đến ngành. 

Bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

Better Work Indonesia sẽ tiếp tục là một phần trong nỗ lực của ILO nhằm hỗ trợ sửa đổi hệ thống bảo trợ xã hội của Indonesia, đặc biệt là việc áp dụng bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình sẽ sử dụng dữ liệu của mình để cung cấp thông tin cho các quy trình và đề xuất chính sách này và tiếp tục thúc đẩy đối thoại xã hội trong lĩnh vực này bằng cách đảm bảo rằng tiếng nói của cả người lao động và quản lý là một phần của các cuộc thảo luận quốc gia.

Tiền lương

Tiền lương

Better Work Indonesia sẽ hợp tác chặt chẽ với ILO để mang lại sự rõ ràng và cải tiến cho hệ thống xác định mức lương tối thiểu Indonesia. Better Work Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy tuân thủ và các chính sách tiền lương công bằng và phù hợp hơn ở cấp nhà máy và cấp tỉnh.  

Đối tác chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Nhân lực Văn phòng nhân lực tại Tây và Trung Java (5 tỉnh và 34 huyện) BPJS (Cơ quan An sinh Xã hội) Văn phòng Chủ tịch Indonesia (KSP)
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Apindo (Hiệp hội sử dụng lao động Indonesia) Api (Hiệp hội Dệt may Indonesia) Hội, nhóm người sử dụng lao động cấp tỉnh
Lao động

Lao động

Công đoàn
Cộng đồng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp

68 thương hiệu

Đối tác phát triển

Vương quốc Hà Lan

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.