Công việc tốt hơn

Egypt

Được thí điểm vào năm 2017, Better Work Egypt đặt mục tiêu tạo ra một ngành công nghiệp may mặc Ai Cập cạnh tranh hơn với điều kiện làm việc tốt nhờ cải thiện đối thoại xã hội ở cấp nhà máy và ngành.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

33

Nhà máy

60

Lao động

58,967

Các dịch vụ của Better Work Ai Cập mang lại lợi ích cho hơn 58.000 công nhân - gần một nửa trong số đó là phụ nữ - tại 60 nhà máy ở 11 thành phố.

Chính phủ Ai Cập đã thông qua luật điều chỉnh công đoàn (Luật Công đoàn số 213 năm 2017) sau các cuộc thảo luận với ILO và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động.

Ngành may mặc của Ai Cập đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với xuất khẩu đạt 644 triệu USD trong quý 1 năm 2022, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Better Work Ai Cập

Mục đích của Better Work Egypt là tạo ra một ngành công nghiệp may mặc Ai Cập cạnh tranh hơn với điều kiện làm việc tốt được thúc đẩy bởi đối thoại xã hội được cải thiện ở cấp nhà máy và ngành.

Được thí điểm vào năm 2017, chương trình này là một phần của dự án rộng lớn hơn của ILO, Tăng cường quan hệ lao động và các thể chế của họ ở Ai Cập (SLARIE).

Ra mắt vào năm 2020, SLARIE thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả luật công đoàn sửa đổi gần đây và hỗ trợ thực sự cho đối thoại xã hội ở Ai Cập. Một trong những mục tiêu của dự án SLARIE là tạo ra một Chương trình Làm việc Tốt hơn chính thức ở Ai Cập. Hiện tại, Better Work Egypt cung cấp dịch vụ cho 60 nhà máy, bao gồm tiến hành đánh giá tuân thủ cũng như các dịch vụ tư vấn và đào tạo hạn chế.

Hợp tác và hợp tác là rất quan trọng đối với sự thành công của Better Work Egypt. Với Bộ Nhân lực, Better Work Ai Cập sẽ nỗ lực thực hiện các bước nhỏ và thiết thực để xây dựng lòng tin và tận dụng kinh nghiệm và mối quan hệ của các dự án khác của ILO tại Việt Nam. Liên đoàn Công nghiệp Ai Cập (FEI) là đầu mối liên hệ chính của nhà tuyển dụng, với Better Work Egypt mở rộng sang các tổ chức sử dụng lao động khác hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Nhờ sự hợp tác với Better Work Ai Cập, ngành may mặc sẽ trở thành điểm tham chiếu cho các lĩnh vực khác trong nước thông qua nỗ lực thúc đẩy việc làm bền vững, ưu tiên Tự do Hiệp hội, đối thoại xã hội và quyền của người lao động.

Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Giai đoạn chiến lược 2022-2027 của Better Work Ai Cập sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, sự tuân thủ và kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện tại các nhà máy đã đăng ký thông qua việc áp dụng mô hình gắn kết nhà máy của Better Work với sự hợp tác của các đối tác xã hội.

Đến năm 2027, đối thoại xã hội chuyển đổi giới có chất lượng ở cấp doanh nghiệp và ngành - bao gồm thông qua các ủy ban nơi làm việc, công đoàn và các cuộc họp ngành - sẽ đạt được và duy trì.

Đến năm 2027, tăng cường tính minh bạch và kiến thức về các vấn đề thông qua chia sẻ dữ liệu và bằng chứng và triệu tập xung quanh kết quả sẽ cải thiện việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Tin mới nhất

Đặc sắc 4 Sep 2023

Báo cáo thường niên đầu tiên của Better Work Egypt: Thách thức và Điểm nổi bật

Báo cáo thường niên đầu tiên của Better Work Ai Cập nêu bật các kết quả đánh giá được thu thập từ các nhà máy đối tác, các nỗ lực cải tiến của họ và các sáng kiến chính được đăng ký trong suốt năm 2022.

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Chiến lược của Better Work Ai Cập đóng góp vào năm chủ đề ưu tiên được đặt ra trong chiến lược Better Work toàn cầu. Những chủ đề này vượt qua các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất, cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và bằng chứng liên quan đến tiến trình đối thoại xã hội ở cấp nhà máy, ngành và quốc gia sẽ rất quan trọng để theo dõi trong suốt vòng đời của chương trình và sẽ được chia sẻ với các bên liên quan quốc gia dưới dạng các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất. Dữ liệu hoạt động được thu thập thông qua sự tham gia của nhà máy sẽ đóng vai trò là bằng chứng trong các báo cáo hàng năm và sẽ được chia sẻ công khai trên Cổng thông tin minh bạch. 

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Better Work sẽ triệu tập các bên liên quan, kiểm duyệt các cuộc thảo luận và thúc đẩy hợp tác về tính bền vững môi trường.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới & Hòa nhập

Better Work Ai Cập sẽ hành động về các vấn đề phân biệt đối xử, công việc được trả lương và chăm sóc, tiếng nói và đại diện, phát triển khả năng lãnh đạo và kỹ năng, quấy rối tình dục và nơi làm việc thân thiện với gia đình. Ở cấp độ doanh nghiệp, chương trình sẽ hướng tới việc đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và ủy ban. Ở cấp độ ngành và quốc gia, chương trình sẽ thúc đẩy luật pháp và chính sách công bằng. 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và vệ sinh lao động (OSH)

Better Work Ai Cập sẽ tập trung vào việc thành lập và củng cố các ủy ban ATVSLĐ để cải thiện ATVSLĐ, đặc biệt là an toàn cháy nổ, được thúc đẩy và duy trì ở cấp nhà máy. 

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Better Work Ai Cập sẽ hành động để tăng cường đối thoại xã hội ở cấp nhà máy và ngành và gián tiếp ảnh hưởng đến đối thoại xã hội ở cấp quốc gia. 

Đối tác chính

Chính phủ

Chính phủ

Văn phòng Thủ tướng Ai Cập Bộ Nhân lực Bộ Thương mại và Công nghiệp Bộ Hợp tác Quốc tế
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Liên đoàn các ngành công nghiệp Ai Cập Hội đồng xuất khẩu Ai Cập Tổ chức của người sử dụng lao động trong khu công nghiệp
Lao động

Lao động

Liên đoàn Công đoàn Ai Cập Công đoàn liên quan đến dệt may may sẵn
Cộng đồng doanh nghiệp

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

33 đối tác thương hiệu và bán lẻ

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.