Công nhân và Công đoàn

Trọng tâm của chúng tôi bao gồm việc đưa bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập làm nguyên tắc nền tảng cho phát triển toàn diện, cũng như đảm bảo tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện đầy đủ quyền tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể trong toàn bộ chuỗi cung ứng hàng may mặc và trong tất cả các nhà máy của Better Work.

 

Người lao động có thể là những người ủng hộ và tác nhân thay đổi hiệu quả trong nhà máy của họ.

Để giúp đạt được điều này, chúng tôi làm việc với các công đoàn và người lao động để giúp thực hiện các quyền của họ trong nhà máy và tìm cách nâng cao kỹ năng của họ để họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả và đàm phán với người sử dụng lao động.

Khi công nhân và đại diện của họ tham gia vào các ủy ban quản lý công nhân cấp nhà máy, họ có tiếng nói lớn hơn trong điều kiện nhà máy của họ. Nghiên cứu đánh giá tác động cho thấy các ủy ban này thành công nhất khi đại diện người lao động được bầu và khi phụ nữ được đại diện tỷ lệ thuận với sự hiện diện tại nơi làm việc của họ: tiếng nói của họ dẫn đến môi trường làm việc tốt hơn và giảm tỷ lệ quấy rối tình dục và lạm dụng bằng lời nói trong các nhà máy.

Chúng tôi làm việc với các công đoàn để đảm bảo các công đoàn hiện có tham gia vào các ủy ban đó và người lao động có khả năng đại diện cho đồng nghiệp của họ trong việc thúc đẩy quyền và lợi ích của họ, với tư cách là đối tác đối thoại với người sử dụng lao động.

Ở cấp độ ngành và quốc gia, chúng tôi tận dụng chuyên môn kỹ thuật độc đáo của ILO để hỗ trợ các cử tri quốc gia, bao gồm các công đoàn, tăng cường và cho phép đối thoại xã hội tại nơi làm việc bằng cách xây dựng năng lực và chia sẻ dữ liệu và bằng chứng.

Sự hiện diện của các tổ chức người lao động và tôn trọng quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, bao gồm cả thỏa ước lao động tập thể, là rất quan trọng trong việc khuếch đại tác động của Better Work. Sự hiện diện của một công đoàn và một thỏa thuận thương lượng tập thể có liên quan đến việc không tuân thủ thấp hơn liên quan đến tiền lương và lợi ích, hợp đồng và các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe và phúc lợi nghề nghiệp.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.