Công việc tốt hơn

Madagascar

Better Work đã triển khai chương trình can thiệp thí điểm kéo dài hai năm tại Madagascar vào năm 2021 thông qua cách tiếp cận sáng tạo, linh hoạt và có thể mở rộng, tập trung đồng thời vào cấp doanh nghiệp, ngành và thể chế với sự hợp tác của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động và các bên liên quan trong ngành. Có cơ hội lớn cho tác động tích cực ở Madagascar; Ngành may mặc là ngành sử dụng lao động chính thức lớn thứ hai trong cả nước.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

11

Nhà máy

30

Better Work Madagascar là một người triệu tập được công nhận của tất cả các bên liên quan quốc gia xung quanh nhu cầu công nghiệp hóa bền vững, giải quyết các quyền xã hội và lao động

Thị trường xuất khẩu chính của Madagascar là Liên minh châu Âu (chủ yếu là Pháp và Đức), Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nam Phi mà Madagascar có hiệp định thương mại ưu đãi

Better Work Madagascar

Madagascar là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu ở châu Phi cận Sahara. Khu vực này chiếm khoảng 20% GDP và là nhà tuyển dụng chính thức lớn nhất của đất nước sau ngành nông nghiệp, với hơn 150.000 công nhân.

May mặc là một ngành chiến lược trong tham vọng của đất nước hướng tới công nghiệp hóa bền vững và tạo ra việc làm bền vững cho tất cả mọi người, như được nêu trong 'Kế hoạch xuất hiện Madagascar'. Ngành may mặc được biết đến với lực lượng lao động tương đối lành nghề và sản xuất giá trị gia tăng cao hơn phục vụ cho cả thị trường truyền thống và phi truyền thống. Tuy nhiên, lĩnh vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kỹ năng và khả năng cạnh tranh mong manh, cũng như một số khoảng trống không tuân thủ còn lại dọc theo chuỗi cung ứng.

Hợp tác với các thành phần ba bên - Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động - và các bên liên quan trong ngành, Better Work đã khởi động chương trình can thiệp thí điểm kéo dài hai năm tại Madagascar vào năm 2021 thông qua cách tiếp cận sáng tạo, linh hoạt và có thể mở rộng, tập trung đồng thời vào cấp doanh nghiệp, ngành và thể chế. Trong một thế giới mà hành vi kinh doanh có trách nhiệm và thẩm định ngày càng là chìa khóa để đảm bảo lợi thế cạnh tranh, mục tiêu của chương trình là thúc đẩy quản trị và khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng Malagasy, bao gồm thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Better Work không cung cấp gói tham gia nhà máy truyền thống ở Madagascar. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Better Work Madagascar đã cấu trúc công việc của mình xung quanh các trụ cột sau:

Tạo môi trường làm việc tốt hơn trong các nhà máy thông qua các dịch vụ được nhắm mục tiêu

Thúc đẩy quản trị hiệu quả thị trường lao động thông qua tăng cường thể chế quốc gia

Tạo môi trường thuận lợi cho ngành may mặc công bằng và bền vững và hơn thế nữa

Tin mới nhất

Đặc sắc 2 Jun 2023

Better Work triển khai can thiệp để trao quyền cho phụ nữ trong ngành may mặc ở Madagascar

ANTANANARIVO, Madagascar – Một thí điểm do Better Work Madagascar thực hiện nhằm mục đích cải thiện năng lực quản lý của phụ nữ, bao gồm kỹ năng lãnh đạo và giám sát, để tăng cường sự tham gia của họ vào các vị trí lãnh đạo trong ngành may mặc của đất nước. Sự can thiệp đã được phát động ở nước này vào ngày 5 tháng Tư. Tổng cộng có 25 nữ quản lý và giám sát viên từ năm đối tác của Better Work ...

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Mục tiêu của Better Work Madagascar là thúc đẩy một ngành may mặc bền vững và cạnh tranh, cung cấp việc làm bền vững, góp phần vào tăng trưởng bao trùm và đảm bảo các quyền cơ bản cho người lao động và người sử dụng lao động ở Madagascar. Do đó, các Chủ đề Ưu tiên Toàn cầu được đưa vào kế hoạch làm việc quốc gia của chúng tôi và được điều chỉnh cho phù hợp với các ưu tiên và bối cảnh quốc gia

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Phối hợp với FMFP (Fonds malagasy de formation professionnelle), Better Work sử dụng phương pháp Đào tạo giảng viên để trang bị cho các giảng viên (ToT) và chuyên gia tư vấn khu vực tư nhân hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn lao động và phương pháp đào tạo. Better Work cũng tập trung vào các kỹ năng và cơ hội việc làm để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và những thay đổi trong chuỗi cung ứng, bao gồm các kỹ năng kỹ thuật và quản lý.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Better Work Madagascar đã tham gia vào một số nghiên cứu để có được dữ liệu có thể hành động về điều kiện làm việc và thâm hụt việc làm bền vững trong lĩnh vực may mặc. Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào việc xác định các điểm đầu vào ưu tiên cho các can thiệp, tác động sơ bộ của chương trình thí điểm cũng như các lộ trình có khả năng cho các định hướng trong tương lai để đảm bảo hiệu quả tích cực của chương trình ở cấp nhà máy và tổ chức.

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Chương trình sẽ thúc đẩy một chương trình nghị sự chuyển đổi công bằng trong ngành may mặc, bao gồm thông qua đối thoại xã hội và dự đoán kỹ năng, hợp tác với các đối tác quốc tế và quốc gia có liên quan về tính bền vững môi trường, hiệu quả tài nguyên và tuần hoàn trong quá trình công nghiệp hóa.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới, Đa dạng và Hòa nhập

Trọng tâm đang diễn ra là giảm phân biệt đối xử và ngăn chặn bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, bao gồm quấy rối tình dục, thông qua tư vấn và đào tạo các nhà máy và cử tri, 

Better Work Madagascar, hợp tác với IFC, cũng đang khởi động chương trình GEAR để thúc đẩy cơ hội phát triển nghề nghiệp của phụ nữ trong các nhà máy may mặc Malagasy.

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Better Work Madagascar đã triển khai một loạt các tài nguyên đào tạo và ToT về đối thoại xã hội cho các nhà máy và thành phần trong ngành may mặc và hơn thế nữa. Hợp tác chặt chẽ với Văn phòng ILO tại Việt Nam và các bộ phận và dự án kỹ thuật khác nhau của ILO, Better Work Madagascar ủng hộ và hỗ trợ xây dựng năng lực cho các thành phần đối thoại xã hội hài hòa và hiệu quả ở cấp độ thể chế, ngành và doanh nghiệp.

Các đối tác và nhà tài trợ chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Công nghiệp hóa, Thương mại và Người tiêu dùng Bộ Lao động, Việc làm, Dịch vụ công và Luật xã hội Bộ Ngoại giao Bộ Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề Ban Phát triển Kinh tế Madagascar
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP)
Lao động

Lao động

Confédération des Travailleurs Malagasy (CTM) và các chi nhánh
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Cộng đồng doanh nghiệp

11 thương hiệu và đối tác bán lẻ

Báo cáo và Ấn phẩm

Xem tất cả
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Chiến lược
  • Báo cáo
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.