Công việc tốt hơn

Bangladesh

Được thành lập vào năm 2015, Better Work Bangladesh đã là một người hỗ trợ thiết yếu cho sự tăng trưởng và mở rộng của ngành may mặc may sẵn ─ một trong những động lực định hướng xuất khẩu lớn nhất của nền kinh tế. Tại Bangladesh, Better Work tập trung vào việc thúc đẩy việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ và tăng trưởng kinh tế bao trùm. Ra mắt vào năm 2020, Trung tâm Học tập của Better Work Bangladesh đã phát triển để đáp ứng nhu cầu của ngành về xây dựng năng lực thể chế của các thành phần và từ đó trở thành động lực chính trong việc chia sẻ kiến thức.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

48

Nhà máy

447

Lao động

1.3 triệu

Các nhà máy của Better Work Bangladesh có doanh thu và khối lượng xuất khẩu cao hơn 50% so với các nhà máy không tham gia. Sau khi đăng ký tham gia Better Work, các nhà máy nhận được giá cao hơn 5% từ khách hàng của họ.

Hơn 600 nữ thợ may được đào tạo và gần 400 phụ nữ được thăng chức lên vai trò giám sát thông qua chương trình Bình đẳng giới và Trả hàng (GEAR).

Công nhân tại các nhà máy tham gia Better Work có mức lương theo giờ cao hơn tới 3 - 4% so với công nhân trong các nhà máy không tham gia.

103 nhà máy đã tham gia vào các sáng kiến bảo vệ và sức khỏe thai sản, thúc đẩy nghỉ thai sản có lương, nghỉ cho con bú, phúc lợi y tế và các cơ sở chăm sóc ban ngày trong các nhà máy may mặc

Better Work Bangladesh

Được thành lập vào năm 2015, Better Work Bangladesh đã là một người hỗ trợ thiết yếu cho sự tăng trưởng và mở rộng của ngành may mặc may sẵn (RMG) - một trong những động lực định hướng xuất khẩu lớn nhất của nền kinh tế.

Tập trung vào việc thúc đẩy việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ và tăng trưởng kinh tế bao trùm, chương trình đã phát triển bao gồm khoảng 450 nhà máy tham gia. Hợp tác với 48 thương hiệu và nhà bán lẻ, Better Work Bangladesh tác động đến khoảng 1,3 triệu người lao động, 50% trong số đó là phụ nữ.

Trong giai đoạn đầu tiên (2014 – 2017), chương trình đã đóng góp vào công việc của ILO nhằm hỗ trợ Chính phủ Bangladesh điều chỉnh tốt hơn luật lao động của đất nước với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các thông lệ tốt nhất. Đây là giai đoạn được đánh dấu bằng việc sửa đổi luật lao động và cải thiện các tiêu chí đăng ký công đoàn tuân thủ hiến pháp cơ bản của ILO về Tự do Hiệp hội và Thương lượng Tập thể. Trong giai đoạn II (2018 – 2022), chương trình đã mở rộng hoạt động từ Dhaka đến thành phố cảng Chittagong. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, chương trình đã áp dụng mô hình dịch vụ linh hoạt và khởi xướng một số sáng kiến đặc biệt, chẳng hạn như chương trình Bình đẳng giới và Trả hàng (GEAR), các sáng kiến bảo vệ và sức khỏe thai sản và Chương trình Đại sứ Nhà máy (FAP).

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Cờ

Mục tiêu chiến lược của chúng tôi

Giai đoạn chiến lược 2022-2027 của Better Work Bangladesh sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, người sử dụng lao động và người lao động và đại diện của họ trong chương trình Better Work duy trì và được bảo vệ bởi luật lao động quốc gia cũng như các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nổi lên từ cuộc khủng hoảng COVID-19 bền vững, linh hoạt và bao trùm hơn.

Đến năm 2027, tác động của Better Work đối với người lao động, doanh nghiệp và sự tuân thủ được duy trì bởi các tổ chức quốc gia tận dụng các phương pháp tiếp cận, dữ liệu và bằng chứng của chương trình.

Đến năm 2027, các doanh nghiệp tham gia Better Work đã áp dụng các chính sách và thực tiễn về hành vi kinh doanh có trách nhiệm nhằm hỗ trợ hiện thực hóa việc làm bền vững.

Đến năm 2027, các bài học và phương pháp của Better Work đã tạo ra những tác động tích cực đến xã hội và môi trường ngoài chương trình khi chúng được áp dụng trong các lĩnh vực khác.

Tin mới nhất

Đặc sắc 8 Mar 2024

Kết hợp tiến độ với nhau: Sức mạnh biến đổi của bảo vệ thai sản ở Bangladesh

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 2024, câu chuyện của Sharmin minh họa những bước tiến đột phá đạt được trong lĩnh vực bảo vệ thai sản - minh chứng cho những nỗ lực hợp tác của ILO-IFC Better Work Bangladesh và UNICEF thông qua sáng kiến Mothers@Work

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Better Work Bangladesh sẽ đóng góp vào các chủ đề ưu tiên sau đây được nêu trong chiến lược Better Work toàn cầu. Những chủ đề này vượt qua các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh

Theo chương trình của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, phát triển năng lực và các sáng kiến nâng cao nhận thức sẽ được thực hiện cho các quan chức chính phủ, các cơ quan kinh doanh và thương mại. Các hiệp hội người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động sẽ được đào tạo về kỹ năng năng suất ở cấp doanh nghiệp. 

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Là một nhà tổ chức trong ngành, Better Work Bangladesh đóng vai trò nòng cốt là một nhà môi giới tri thức. Cùng với việc số hóa cung cấp dịch vụ, việc thu thập và phổ biến dữ liệu và bằng chứng giữa Better Work, ILO và IFC, và các thành phần quốc gia sẽ được tăng cường, bao gồm các nguồn Better Work và các nguồn khác trong các lĩnh vực như tuân thủ, môi trường và giới. 

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Better Work Bangladesh sẽ tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác, bao gồm cả IFC về sản xuất sạch hơn, hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải hóa học. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đơn vị kỹ thuật liên quan của ILO và các đối tác để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các tác động tiêu cực của ngành may mặc đối với môi trường và cộng đồng xung quanh. 

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới & Hòa nhập

Better Work Bangladesh sẽ làm việc để giảm phân biệt đối xử trong nhà máy, giải quyết khoảng cách về giới, khoảng cách kỹ năng và số hóa tiền lương, đồng thời hỗ trợ sự đại diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo trong các công đoàn, nhà máy, tổ chức sử dụng lao động và khu vực công. 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Better Work Bangladesh sẽ tiếp tục thúc đẩy nơi làm việc an toàn hơn thông qua ủy ban an toàn như một phần của hệ thống quản lý ATVSLĐ. Sự hợp tác với Hội đồng Bền vững RMG và các tác nhân khác trong ngành sẽ cải thiện hiệu lực và hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng cho các chương trình xây dựng năng lực về ATVSLĐ và An toàn công nghiệp. 

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Better Work Bangladesh sẽ hợp tác với các đơn vị kỹ thuật khác của ILO để thúc đẩy đối thoại xã hội mạnh mẽ. Cả tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động sẽ được hỗ trợ trong việc tăng cường quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể và cho phép đối thoại xã hội tại nơi làm việc.

Bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

Phối hợp với ILO, GIZ và các thành phần ba bên, một số đối tác mua hàng của Better Work Bangladesh đã chọn thử nghiệm chương trình Bảo hiểm Tai nạn Lao động (EII) trong chuỗi cung ứng tương ứng của họ. Thử nghiệm sẽ nhằm củng cố chương trình EII phù hợp với Công ước 121 của ILO, nghiên cứu mũi nhọn về tai nạn lao động liên quan đến việc làm và nâng cao nhận thức về lợi ích của ĐTM. 

Tiền lương

Tiền lương

Better Work Bangladesh sẽ tận dụng dữ liệu chuyên sâu liên quan đến thanh toán tiền lương để thông báo và hỗ trợ các cử tri quốc gia trong việc thiết lập các cơ chế thiết lập tiền lương công bằng và bình đẳng, đỉnh cao là mức lương tối thiểu đầy đủ và có khả năng năng suất cao hơn.

Các đối tác địa phương chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động và Việc làm (MoLE) Bộ Thương mại Cơ quan chế xuất Bangladesh
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Liên đoàn người sử dụng lao động Bangladesh (BEF) Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh (BKMEA)
Lao động

Lao động

Ủy ban Điều phối Quốc gia về Giáo dục Người lao động (NCCW) Hội đồng IndustriALL Bangladesh (IBC)
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

48 Thương hiệu

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Vương quốc Hà Lan
từ người dân Nhật Bản (1)

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.