Tiền lương

Cam kết đổi mới về cơ chế trả lương, xác lập tiền lương công bằng, minh bạch, kịp thời

ILO thúc đẩy việc thiết lập mức lương thỏa đáng có tính đến cả nhu cầu của người lao động và gia đình họ, và các yếu tố kinh tế. Việc thiết lập mức lương thỏa đáng là một cơ chế thiết yếu để tạo ra mức sống và thu nhập khá cho lao động nữ và nam giới và gia đình họ, đồng thời đảm bảo tính bền vững của các doanh nghiệp tạo việc làm cho những người lao động này.

 

Mức lương thấp và làm thêm giờ quá mức vẫn là một trong những thách thức lớn nhất mà người lao động phải đối mặt trong ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới. Những lo ngại về bồi thường là một vấn đề quan trọng trong các chương trình của nước ta, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế hiện nay, và cũng liên quan đến tranh chấp nhà máy, có thể dẫn đến đình công và ngừng việc không báo trước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Kể từ khi thành lập, Better Work đã không ngừng nỗ lực để hỗ trợ thanh toán lương công bằng, minh bạch và kịp thời cho tất cả người lao động trong ngành may mặc. 

Có một số yếu tố của ưu tiên chuyên đề này rất cần thiết để đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả mọi người, chẳng hạn như tăng cường dữ liệu để cung cấp thông tin cho các cơ chế thiết lập tiền lương dựa trên bằng chứng, bao gồm thông qua thương lượng tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể; biện pháp thúc đẩy trả lương bình đẳng cho công việc có giá trị bình đẳng giữa nam và nữ; các biện pháp bảo vệ tiền lương bảo đảm việc thanh toán tiền lương có thể dự đoán được, kịp thời, đầy đủ và minh bạch.

Better Work đã chứng minh việc tuân thủ tốt hơn mức lương tối thiểu và thanh toán làm thêm giờ có thể dẫn đến việc tăng lương mang về nhà cho người lao động cùng với việc giảm giờ làm việc của họ, sau một vài năm tham gia chương trình. Tác động này làm tăng thời gian làm thêm song song với số năm nhà máy tham gia chương trình Better Work.

Tiền lương - cả tỷ lệ thực tế và khả năng dự đoán của họ - ảnh hưởng đáng kể đến phúc lợi của người lao động. Kinh nghiệm và nghiên cứu của Better Work cho thấy phúc lợi của người lao động được cải thiện đáng kể khi họ ít quan tâm đến việc khấu trừ lương, bồi thường bằng hiện vật, làm thêm giờ quá mức và tin rằng thực tiễn trả lương là minh bạch.

Better Work hiện đang hợp tác với các đơn vị khác của ILO, cũng như các đối tác toàn cầu và quốc gia, để xây dựng kế hoạch hành động cho lĩnh vực này. 

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.