Công việc tốt hơn

Việt Nam

Đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của ngành dệt may và da giày Việt Nam bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động và khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc thông qua các dịch vụ đào tạo và hội thảo, cũng như tư vấn và đánh giá tuân thủ.

Hoạt động kể từ khi

2009

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

62

Nhà máy

492

Lao động

754,618

Doanh nghiệp trung bình tham gia Better Work Việt Nam trong bốn năm tăng tỷ lệ doanh thu trên chi phí khoảng 25%.

Các công ty đã tham gia Better Work Việt Nam ít nhất bốn năm đã thu hẹp khoảng cách lương theo giới xuống 85%.

Thông qua đào tạo và nâng cao năng lực, lao động nữ đã có được kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đủ điều kiện và được thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn ở Việt Nam.

Better Work Việt Nam

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và năng lực cạnh tranh của ngành may mặc và da giày Việt Nam.

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và năng lực cạnh tranh của ngành may mặc và da giày Việt Nam. Khoảng 400 nhà máy trên cả nước tích cực tham gia chương trình với gần 700.000 lao động, trong đó 78% là phụ nữ. Chương trình thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động và khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc thông qua các dịch vụ đào tạo và hội thảo cũng như tư vấn và đánh giá tuân thủ.

Ở cấp quốc gia, Better Work Việt Nam hợp tác với các đối tác ba bên trung ương, bao gồm Bộ Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng nhau, Better Work Việt Nam và các đối tác ba bên hợp tác để thúc đẩy cải cách pháp luật lao động phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các Công ước của ILO. Quan hệ đối tác như vậy là cần thiết để Việt Nam tham gia đầy đủ vào chuỗi cung ứng toàn cầu phù hợp với các điều khoản của các hiệp định thương mại tự do hiện có. Vai trò của Better Work Việt Nam bao gồm kết nối các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu với các đối tác xã hội. Cách tiếp cận tích hợp này đảm bảo cải thiện liên tục các điều kiện làm việc.

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Cờ

Mục tiêu chiến lược

Giai đoạn chiến lược 2023-2027 của Better Work Việt Nam sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, một lộ trình chung và toàn diện cho một cách tiếp cận có thể mở rộng đối với đối thoại xã hội và tuân thủ cao và bền vững đã được đồng ý và cùng thực hiện với các đối tác chương trình.

Đến năm 2027, người sử dụng lao động và người lao động và đại diện của họ trong chương trình Better Work duy trì và được bảo vệ bởi luật lao động quốc gia cũng như các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nổi lên từ cuộc khủng hoảng COVID-19 bền vững, linh hoạt và bao trùm hơn.

Đến năm 2027, tác động của Better Work đối với người lao động, doanh nghiệp và sự tuân thủ được duy trì bởi các tổ chức quốc gia tận dụng các phương pháp tiếp cận, dữ liệu và bằng chứng của chương trình.

Đến năm 2027, các doanh nghiệp tham gia Better Work đã áp dụng các chính sách và thực tiễn về hành vi kinh doanh có trách nhiệm nhằm hỗ trợ hiện thực hóa việc làm bền vững. 

Đến năm 2027, kiến thức và phương pháp của Better Work đã tạo ra những tác động tích cực đến xã hội và môi trường ngoài chương trình khi chúng được áp dụng ở các quốc gia và lĩnh vực khác.

Tin mới nhất

Đặc sắc 29 Jan 2024

Thúc đẩy thay đổi: Better Work Việt Nam thực hiện quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới thông qua các sáng kiến có mục tiêu

Quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới (GBV) là những vấn đề cấp bách trong ngành may mặc trên toàn thế giới, có khả năng trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch COVID-19 khi các cá nhân phải vật lộn với những khó khăn kinh tế và xã hội gia tăng.

Các chủ đề ưu tiên ở Việt Nam

Công việc của Better Work Việt Nam tập trung vào sáu trong số các chủ đề xuyên suốt này, rất cần thiết để đạt được kết quả chiến lược của chúng tôi và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình:

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Better Work Việt Nam sẽ hợp tác với Bộ Công Thương và các viện khác để thiết kế và mở rộng quy mô các can thiệp nhằm nâng cao năng suất cho doanh nghiệp. Chương trình sẽ tìm hiểu quan hệ đối tác với các trường cao đẳng Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật (TVET) để cung cấp Đào tạo cho Giảng (ToT) viên để các giảng viên và giáo viên có thể cung cấp đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm cho công nhân và nhà máy trong tương lai.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Trong bối cảnh ưu tiên của chính phủ về Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng nền tảng kỹ thuật số của các thành phần quốc gia và các đối tác trong ngành, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ.

Môi trường

Môi trường và sự bền vững

Dựa trên thành công của thí điểm môi trường do IFC thực hiện, Better Work Việt Nam sẽ cung cấp đào tạo về các yêu cầu của luật môi trường cho các nhà máy tham gia.Chương trình sẽ hợp tác chặt chẽ với các ban chuyên môn của ILO, Văn phòng ILO khu vực châu Á và Thái Bình Dương và các dự án khác liên quan đến biến đổi khí hậu của ILO để thúc đẩy một chương trình nghị sự chuyển đổi công bằng trong ngành dệt may.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới và bao trùm

Chương trình sẽ tập trung vào các vấn đề hòa nhập, trao quyền cho phụ nữ và phòng chống quấy rối tình dục. Chương trình cũng sẽ hợp tác với các tổ chức phụ nữ khác để giải quyết khoảng cách về giới. Mối tương quan giữa năng suất và bình đẳng giới sẽ được khám phá và thúc đẩy hơn nữa.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật của ILO, Better Work Việt Nam sẽ tăng cường thu hút sự tham gia của các đối tác ba bên vào các sáng kiến/can thiệp về ATVSLĐ để họ có thể chịu trách nhiệm thúc đẩy và giám sát việc tuân thủ và cải thiện ATVSLĐ. Chương trình sẽ làm việc với các thành phần quốc gia, bao gồm cả Bộ Y tế, để tăng cường năng lực công nghiệp và nhà máy bằng cách sử dụng các đánh giá dựa trên rủi ro và các phương pháp phòng ngừa.

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội sẽ tiếp tục là trung tâm của quá trình quan hệ lao động, đảm bảo quan hệ quản lý lao động dân chủ và mạnh mẽ tại nơi làm việc. Chương trình sẽ hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Quốc gia và các bộ phận và dự án kỹ thuật khác nhau của ILO để vận động và hỗ trợ chủ động sử dụng quy trình quan hệ lao động mới do Bộ luật Lao động 2019 tạo ra.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tập hợp tất cả các cấp của ngành may mặc lại với nhau để cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy tính bền vững.
Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động (MOLISA) Bộ Công Thương (MOIT)
Nhà máy và nhà sản xuất

Doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)
Lao động

Công nhân & Công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

45 thương hiệu

Đối tác phát triển của chúng tôi

từ người dân Nhật Bản (1)

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.