Đối tác phát triển

Công việc của chúng tôi được tài trợ thông qua sự kết hợp của phí khu vực tư nhân cho sự tham gia của nhà máy và đóng góp tự nguyện cho hợp tác phát triển từ các nhà tài trợ, đối tác phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chính phủ tài trợ để hiểu các lợi ích và mục tiêu cụ thể, thúc đẩy chúng thông qua các nỗ lực của Better Work. Các đối tác phát triển đang tích cực tham gia vào chương trình của chúng tôi và là đối tác chính trong việc phát triển các chiến lược để cải thiện chuỗi cung ứng ngành may mặc. 

Chúng tôi tận dụng các quỹ tài trợ để xây dựng năng lực của các chính phủ, cơ quan quản lý và đối tác xã hội nhằm mở rộng quy mô tác động và duy trì sự tuân thủ trong thị trường lao động. Đổi lại, Better Work hỗ trợ các mục tiêu của các đối tác phát triển về xuất khẩu và tăng trưởng việc làm.

Better Work cũng giúp các quốc gia thành viên chứng minh sự tiến bộ của họ trong việc thực thi luật pháp quốc gia và các công ước đã được phê chuẩn của ILO, được bao gồm trong các yêu cầu của nhà cung cấp tại một số thị trường đối tác phát triển trong nước và trong các chế độ thương mại quan trọng như cơ chế thương mại GSP+ của Liên minh Châu Âu. Phân tích gần đây về dòng chảy thương mại đã chứng minh rằng xuất khẩu hàng may mặc từ các nước sản xuất tăng lên với sự hiện diện của chương trình Better Work. 

Chúng tôi tham gia với các đối tác phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau. Cụ thể, các cuộc họp điều phối các nhà tài trợ của chúng tôi cho chúng tôi cơ hội giải trình việc sử dụng công quỹ và thảo luận về định hướng chiến lược cũng như tiến độ hiện tại của chúng tôi đối với các chỉ số phát triển quốc tế, chẳng hạn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Các đối tác phát triển cũng đóng một vai trò tích cực trong việc xác định tầm nhìn và định hướng tổng thể của chúng tôi. Các đối tác phát triển chính của chúng tôi nằm trong Ủy ban Cố vấn và cung cấp cho Nhóm Quản lý của chúng tôi hướng dẫn về các vấn đề ưu tiên, bao gồm chính sách công liên quan đến thương mại và lao động.

Chương trình Better Work được hỗ trợ bởi các đối tác phát triển chính sau đây. Tài trợ bổ sung được cung cấp bởi các nhà máy, thương hiệu tham gia và các nhà tài trợ địa phương (xem trang quốc gia).
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang
Bộ Ngoại giao Hà Lan

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.