Công việc tốt hơn

Haiti

Better Work Haiti được thành lập vào tháng 6 năm 2009 và bao gồm tất cả các nhà máy may mặc và một nhà máy sản xuất nhựa ở Haiti xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ngành công nghiệp may mặc là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Haiti chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

25

Nhà máy

36

Lao động

57,388

Better Work Haiti thúc đẩy tăng cường đối thoại xã hội trong các nhà máy tham gia thông qua các ủy ban lưỡng bên được thành lập (86% các nhà máy vào năm 2022).

Hơn 65% công nhân may mặc của Haiti là phụ nữ dưới 30 tuổi, những người hỗ trợ, trung bình, ba đến năm thành viên gia đình về tài chính.

Bất chấp bối cảnh hoạt động đầy thách thức, xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ đã tăng 15% vào tháng 8/2022 so với giai đoạn kết thúc vào tháng 8/2021.

Better Work Haiti

Better Work Haiti được thành lập vào tháng 6 năm 2009 như một điều kiện của Cơ hội bán cầu Haiti thông qua Đạo luật khuyến khích đối tác năm 2008 (HOPE II).

HOPE II là một đạo luật của Hoa Kỳ dành ưu đãi dưới hình thức miễn thuế đối với hàng nhập khẩu hàng may mặc và một số hàng hóa khác từ Haiti vào Hoa Kỳ. Luật này nhằm thúc đẩy tiến bộ hướng tới nền kinh tế thị trường, tăng việc làm, tăng cường pháp quyền, loại bỏ các rào cản đối với thương mại của Hoa Kỳ, chống tham nhũng và bảo vệ quyền con người và người lao động được quốc tế công nhận. Để một nhà sản xuất vẫn đủ điều kiện nhận ưu đãi này, nó phải tuân thủ "các tiêu chuẩn lao động cốt lõi" và luật lao động của Haiti liên quan trực tiếp và phù hợp với các tiêu chuẩn lao động cốt lõi.

Trong mười bốn năm hoạt động, chương trình đã có những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện điều kiện làm việc và quan hệ lao động trong ngành may mặc của Haiti mặc dù bối cảnh hoạt động phức tạp. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
Cờ

Mục tiêu chiến lược

Giai đoạn chiến lược 2022-2027 của Better Work Haiti sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, việc tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế được duy trì trong ngành may mặc Haiti.

Đến năm 2027, ngành may mặc Haiti giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động phù hợp với luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Kết quả 3. Đến năm 2027, các chính sách và thể chế của chính phủ hỗ trợ thúc đẩy việc làm bền vững

Tin mới nhất

Đặc sắc 26 Sep 2022

Thanh tra lao động Haiti giải quyết các chủ đề đầy thách thức

Đại dịch COVID-19 mang đến nhiều thách thức, nhưng đồng thời, nhiều cơ hội đã xuất hiện. Đó là trường hợp hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xã hội và Lao động (MAST) và Better Work Haiti, những người đã cùng nhau hợp tác trong thời kỳ đại dịch để duy trì điều kiện làm việc tốt trong lĩnh vực may mặc. Kể từ năm 2020, Better Work Haiti ...

Đóng góp cho các chủ đề ưu tiên

Các hoạt động của Better Work Haiti đóng góp vào các chủ đề ưu tiên được đề ra trong chiến lược Better Work Global. Những chủ đề này vượt qua các mục tiêu chiến lược và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh

Better Work Haiti sẽ tham gia với các nhà tuyển dụng và thương hiệu để thúc đẩy các hoạt động mua hàng bền vững và tốt. Better Work Haiti sẽ tiếp tục hợp tác với dự án Tạo cơ hội đầu tư (CIO) để đối phó với các cuộc khủng hoảng địa phương và tạo điều kiện cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực may mặc và tạo ra một đề xuất giá trị độc đáo tập trung vào việc thuê ngoài, nhanh nhẹn và năng suất.

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và bằng chứng

Better Work Haiti sẽ tham gia với Chính phủ về việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thu thập dữ liệu tập trung, có cấu trúc nhằm thúc đẩy nghiên cứu và tiềm năng của ngành may mặc Haiti trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng cách tập trung vào việc tăng cường và mở rộng thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu, Better Work Haiti sẽ tìm cách tác động đến việc ra quyết định cho ngành may mặc. 

Lao động

Bình đẳng giới và bao trùm

Better Work Haiti sẽ hợp tác với các cử tri và những người khác để nâng cao nhận thức về Công ước số 190 về bạo lực và quấy rối của ILO nhằm xóa bỏ bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc cũng như thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Phù hợp với chiến lược Better Work Global, Better Work Haiti sẽ nỗ lực giáo dục và nâng cao nhận thức về các chủ đề nhạy cảm giới để hỗ trợ tiếng nói, sự đại diện và khả năng lãnh đạo của lao động nữ.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

Phối hợp với các chuyên gia khác của ILO, Better Work Haiti sẽ tham gia với các thành phần để xây dựng văn hóa ATVSLĐ bằng cách thiết lập các chính sách ATVSLĐ và hệ thống ATVSLĐ bền vững để hỗ trợ tuân thủ và cải tiến. Chương trình sẽ sử dụng dữ liệu để xác định những thách thức và tiến bộ trong việc tuân thủ ATVSLĐ và hỗ trợ các nhà máy tăng cường năng lực ATVSLĐ và hệ thống quản lý.

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thông qua các dịch vụ tư vấn và đào tạo, chương trình sẽ đảm bảo rằng các ủy ban lưỡng bên tại nhà máy đã nâng cao kỹ năng kỹ thuật để thúc đẩy đối thoại theo định hướng giải pháp về các vấn đề tuân thủ lao động định kỳ trong các nhà máy tham gia. Better Work Haiti cũng sẽ tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng, cấp ngành giữa các cử tri và các chủ thể quốc gia khác.

Bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ các hội thảo để phổ biến Chính sách Bảo vệ Quốc gia và Thúc đẩy Xã hội (PNPPS) cũng như hình thành và duy trì các bảng bảo trợ xã hội ngành và soạn thảo các kế hoạch bảo trợ xã hội lãnh thổ ở miền Bắc và Đông Bắc. Better Work Haiti cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và đoàn thể kiến thức và năng lực của liên đoàn để áp dụng PNPPS.

Tiền lương

Tiền lương

Better Work Haiti sẽ tiếp tục thu thập và chia sẻ dữ liệu chuyên sâu về tiền lương và các phúc lợi khác để hỗ trợ tuân thủ luật lao động liên quan cũng như hỗ trợ các cử tri thí điểm chuyển đổi sang tiền lương kỹ thuật số.

Các đối tác và nhà tài trợ chính

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Xã hội và Lao động (MAST) Văn phòng Thanh tra Lao động (BMST) Văn phòng Bảo hiểm và Hưu trí Quốc gia (ONA) Văn phòng Thương tích, Bệnh tật và Thai sản Việc làm (OFTMA) Bộ Thương mại và Công nghiệp (MCI) Bộ Kinh tế và Tài chính (MEF) Văn phòng Quốc vụ khanh về hòa nhập người khuyết tật (BSEIPH)
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Hiệp hội các ngành công nghiệp Haiti (ADIH) (36 nhà máy tham gia) Diễn đàn Kinh tế Khu vực Tư nhân (PSEF)
Lao động

Lao động

11 công đoàn
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

44 đối tác thương hiệu và nhà bán lẻ

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu thảo luận
  • Tóm tắt nghiên cứu
  • Báo cáo
  • Chiến lược
  • Tờ thông tin
  • Công cụ và hướng dẫn

Đối tác phát triển

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.