Liên hệ với chúng tôi

Làm thế nào các thương hiệu và nhà bán lẻ có thể tham gia

Chúng tôi tin rằng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với tất cả các tác nhân, bao gồm các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu (và các trung gian của họ), là cách duy nhất để đạt được sự thay đổi có hệ thống trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu quốc tế tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ các nhà máy đóng góp nhiều vào sự thành công của chương trình Better Work bằng cách giúp thúc đẩy cải tiến giữa các nhà cung cấp của họ. Tương tự như vậy, Better Work có thể cung cấp cho các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu một cửa hàng duy nhất để tiến bộ trong điều kiện chuỗi cung ứng của họ với trọng tâm là những thay đổi rộng rãi, lâu dài.

Đọc thêm về sự tham gia của chúng tôi với các thương hiệu và nhà bán lẻ hoặc liên hệ với chúng tôi tại business@betterwork.org.

Làm thế nào các nhà máy có thể tham gia

Better Work được dành riêng để cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh kinh doanh trong chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu. Để đạt được điều này, chương trình hoạt động để cải thiện điều kiện trong các nhà máy riêng lẻ đồng thời tận dụng những kiến thức của chúng tôi để thay đổi chính sách ở cả cấp quốc gia và quốc tế.

Các nhà máy có thể đăng ký trực tiếp với các chương trình của nước ta ở Bangladesh, Campuchia, Ai Cập, Ethiopia, Haiti, Indonesia, Jordan, Nicaragua, Pakistan và Việt Nam. Gói dịch vụ nhà máy của chúng tôi được thanh toán hàng năm và bao gồm các dịch vụ tư vấn, hội thảo ngành và các khóa đào tạo và một đánh giá cho mỗi chu kỳ.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ nhà máy của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với các chương trình của quốc gia chúng tôi.

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

Liên hệ với chúng tôi

    Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

    Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.