ក្រុម​ការងារ របស់​យើង

ក្រុមគ្រប់គ្រង

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Roopa Nair

ប្រធានផ្នែកការងារកាន់តែប្រសើរ

វ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក

Sabine Hertveldt

IFC នាំមុខកម្មវិធីការងារកាន់តែប្រសើរ

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Alexa Hough

អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុ HR និង Programming

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

ខូលីន ហ្វេនវិក

ប្រធានផ្នែកការងារកាន់តែប្រសើរនៅអាស៊ី

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Minna Maaskola-Desprez

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស និង HR Lead

ភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រទេស

Phnom Penh, Cambodia

សារ៉ា ផាក

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Hong Ha

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី ប្រទេស

ការ៉ាជី ប៉ាគីស្ថាន

Caroline Bates

ដំបូន្មានបច្ចេកទេសនាយក

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Mohamad Anis Agung Nugroho

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

អាមម៉ាន, ហ្សកដានី

Tareq Abu Qaoud

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ក្លូឌីន ហ្វ្រង់ស័រ

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

Addis, អេត្យូពី

Kidist Chala

ប្រធាន កម្ម វិធី ការងារ ត្រឹម ត្រូវ និង ឧស្សាហកម្ម រួម គ្នា

កូឡុំបូ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Kesava Murali Kanapathy

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

ក្រុង គែរ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប

Ala'a Al-Saifi

មន្ត្រីផ្នែកកម្មវិធី និងប្រតិបត្តិការ

ហ្សាការតា ឥណ្ឌូនេស៊ី

Arron Goldman

ដំបូន្មានបច្ចេកទេសនាយក

ម៉ាណាហ្គួ, នីការ៉ាហ្គ័រ

Karem Lopez, Fabio Flores, Marialucia Peña

ឃុំតាកែវ ស្រុកអ៊ូបេគីស្ថាន

Abu Yousuf

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Marie-Lyne Thomas

មន្ត្រីបច្ចេកទេស (ការគាំទ្របច្ចេកទេសបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ម៉ាដាហ្គាស្កា)

ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាសកល

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Nikita Grabher-Meyer 

មន្ត្រីបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ និងផលប៉ះពាល់

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Chet Thaochoo

ជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Anne Ziebarth

អ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Ivo Spauwen

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេស – ប្រតិបតិ្តការ និងគោលនយោបាយប្រទេស

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Isssiree Munar

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអ្នកទិញ

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Diana Annen

មូលនិធិបញ្ជាក់ មន្ត្រី

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Renata Dias

ធនធានមនុស្ស និងជំនួយការ Admin

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

ស៊ុន សុធីគនcompee

ជំនួយការរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Onpreeya Visessiri

មន្ត្រីកម្មវិធី

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Inthira (Indie) Tirangkura

មន្ត្រីកម្មវិធី

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Marie-Lyne Thomas

មន្ត្រីបច្ចេកទេស (ការគាំទ្របច្ចេកទេសបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ម៉ាដាហ្គាស្កា)

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

សារ៉ា ថូម៉ាស

មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Md Samsul Huda

មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Atikan Pilanun

ជំនួយការរដ្ឋបាល

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Duangta Pawa

ការធានាគុណភាព និង មន្ត្រីអាណាលីទិក

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

ហ្វ្រង់ស្កា ប៊ីយ៉ាស្តូ

មន្ត្រី ចូល រួម ភេទ និង Diversity

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Shumin Liu

មន្ត្រីបច្ចេកទេស- Data Analytics and M&E

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Christina Rogers

អ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

Anne Shanali Weerasuriya

មន្ត្រីបច្ចេកទេស - ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

Diane Davoine

មន្ត្រី កម្មវិធី នៅ សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។