ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Đội ngũ quản lý

Geneva, Thụy Sĩ

Roopa Nair

Giám đốc Better Work

Washington DC, Hoa Kỳ

Conor Boyle

Cán bộ Vận hành Cao cấp IFC (biệt phái từ ILO)

Washington DC, Hoa Kỳ

Sabine Hertveldt

Trưởng nhóm Chương trình Làm việc Tốt hơn của IFC

Geneva, Thụy Sĩ

Alexa Hough

Quản lý dự án tài chính, nhân sự và lập trình

Bangkok, Thái Lan

Colin Fenwick

Giám đốc Better Work khu vực châu Á

Geneva, Thụy Sĩ

Minna Maaskola-Desprez

Đào tạo chuyên gia kỹ thuật và Trưởng nhóm nhân sự

Lãnh đạo Chương trình Quốc gia

Phnôm Pênh, Campuchia

Công viên Sara

Quản lý chương trình

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Hồng Hà

Giám đốc Chương trình Quốc gia

Karachi, Pakistan

Caroline Bates

Cố vấn trưởng kỹ thuật

Dhaka, Băng-la-đét

Mohamad Anis Agung Nugroho

Quản lý chương trình

Amman, Jordan

Tareq Abu Qaoud

Quản lý chương trình

Port-au-Prince, Haiti

Claudine François

Quản lý chương trình

Addis, Ethiopia

Kidist Chala

Trưởng Chương trình Thúc đẩy Việc làm Bền vững và Công nghiệp hóa Hòa nhập

Colombo, Sri Lanka

Kesava Murali Kanapathy

Quản lý chương trình

Cairo, Ai Cập

Ala'a Al-Saifi

Cán bộ Chương trình và Điều hành

Jakarta, Indonesia

Arron Goldman

Cố vấn trưởng kỹ thuật

Managua, Nicaragua

Karem Lopez, Fabio Flores, Marialucia Peña

Tashkent, Uzbekistan

Abu Yousuf

Quản lý chương trình

Đội ngũ kỹ thuật toàn cầu

Bangkok, Thái Lan

Chet Thaochoo

Trợ lý Tài chính và Hành chính

Geneva, Thụy Sĩ

Anne Ziebarth

Chuyên gia pháp lý

Geneva, Thụy Sĩ

Ivo Spauwen

Chuyên gia kỹ thuật - Hoạt động và Chính sách Quốc gia

Bangkok, Thái Lan

Isssiree Munar

Nhân viên quan hệ người mua

Geneva, Thụy Sĩ

Diana Annen

Cán bộ chứng nhận quỹ

Geneva, Thụy Sĩ

Renata Dias

Nhân sự và Trợ lý hành chính

Bangkok, Thái Lan

Sunan Suthikorncompee

Trợ lý Hành chính và Tài chính

Bangkok, Thái Lan

Onpreeya Visessiri

Cán bộ chương trình

Bangkok, Thái Lan

Inthira (Độc lập) Tirangkura

Cán bộ chương trình

Bangkok, Thái Lan

Marie-Lyne Thomas

Trưởng nhóm Dịch vụ cốt lõi

Geneva, Thụy Sĩ

Jeff Eisenbraun

Cán bộ kỹ thuật - Nghiên cứu và Tác động

Geneva, Thụy Sĩ

Sarah Thomas

Cán bộ Truyền thông

Geneva, Thụy Sĩ

Diane Davoine

Cán bộ chương trình tại International Finance Corporation

Geneva, Thụy Sĩ

Vượn Moyette

Nhân viên Truyền thông (Bao gồm nghỉ phép của cha mẹ)

Bangkok, Thái Lan

Md Samsul Huda

Cán bộ Truyền thông

Bangkok, Thái Lan

Atikan Pilanun

Trợ lý hành chính

Bangkok, Thái Lan

Duangta Pawa

Cán bộ phân tích và đảm bảo chất lượng

Bangkok, Thái Lan

Francesca Biasiato

Cán bộ Hòa nhập Giới và Đa dạng

Bangkok, Thái Lan

Lưu Shumin

Cán bộ kỹ thuật- Phân tích dữ liệu và M&E

Bangkok, Thái Lan

Christina Rogers

Chuyên gia kỹ thuật về đối thoại xã hội

Bangkok, Thái Lan

Anne Shanali Weerasuriya

Cán bộ kỹ thuật - Phát triển năng lực

Bangkok, Thái Lan

Akira Kawasaki

Cán bộ kỹ thuật

Geneva, Thụy Sĩ

Nikita Grabher-Meyer 

Cán bộ kỹ thuật, Nghiên cứu và Tác động

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.