Công việc tốt hơn

Uzbekistan

Sau khi tiến hành nghiên cứu khả thi vào năm 2022, Better Work đang triển khai hoạt động tại Uzbekistan. Đây là một phần của chương trình lớn hơn của ONE ILO, tập trung vào toàn bộ chuỗi giá trị bông và dệt may. Uzbekistan là một trong mười nhà sản xuất bông hàng đầu trên toàn thế giới, và ngành dệt may đã trải qua những cải cách đáng kể trong những năm gần đây.

Công nhân thu hoạch bông

2 triệu

Đất sử dụng để sản xuất bông

30%

Trong số 2 triệu lao động tham gia thu hoạch bông hàng năm, hai phần ba là phụ nữ và 80% đến từ nông thôn

Các dự án hợp tác của ILO sẽ hoạt động theo toàn bộ chuỗi giá trị từ bông thô đến may mặc thành phẩm và giúp cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh.

Năm 2022, ILO tuyên bố chấm dứt lao động trẻ em có hệ thống và lao động cưỡng bức trong thu hoạch bông của Uzbekistan và Chiến dịch Bông đã dỡ bỏ lệnh cấm toàn cầu đối với các sản phẩm bông của Uzbekistan

Better Work Uzbekistan

Sau khi tiến hành nghiên cứu khả thi vào năm 2022, chương trình Better Work của ILO và IFC đang triển khai hoạt động tại Uzbekistan.

Đây là một phần của chương trình lớn hơn của ONE ILO, tập trung vào toàn bộ chuỗi giá trị bông và dệt may. Uzbekistan là một trong mười nhà sản xuất bông hàng đầu trên toàn thế giới, và ngành dệt may đã trải qua những cải cách đáng kể trong những năm gần đây.

Chương trình này tuân theo yêu cầu của các thành phần ba bên của Uzbekistan - chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động - những người đã chính thức yêu cầu ILO xem xét thực hiện Chương trình Việc làm Tốt hơn để "cải thiện hơn nữa điều kiện làm việc của người lao động ngành may mặc, tăng cường đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động, thực hiện các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế."

CÁC NHÀ MÁY THAM GIA TẠI UZBEKISTAN

Thông tin thêm về chương trình

Thành phần quốc gia

Chính phủ

Chính phủ

Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan
Lao động

Công nhân và Công đoàn

Liên đoàn Công đoàn Uzbekistan
Tuyển dụng

Doanh nghiệp

Liên đoàn người sử dụng lao động Uzbekistan

Đối tác phát triển của chúng tôi

Quỹ đặc biệt cổ đông EBRD

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.