Bảo trợ xã hội

Cam kết chung ngăn chặn đói nghèo, giảm bất bình đẳng và chống lại sự loại trừ xã hội

Better Work hình dung ra một ngành công nghiệp may mặc toàn cầu giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo bằng cách cung cấp việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.

Các hệ thống bảo trợ xã hội quốc gia cung cấp bảo trợ xã hội toàn diện và đầy đủ cho tất cả người lao động có vai trò thiết yếu trong việc biến tầm nhìn này thành hiện thực.
Kinh nghiệm của Better Work trong đại dịch COVID-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng bảo trợ xã hội luôn sẵn sàng trong suốt cuộc sống của người dân như một công cụ để ngăn chặn đói nghèo, giảm bất bình đẳng và chống lại sự loại trừ xã hội. Trong đại dịch, công nhân trong lĩnh vực may mặc đột ngột phải đối mặt với khả năng sa thải hàng loạt, giờ làm việc không thường xuyên, lương thấp và điều kiện nhìn chung khắc nghiệt hơn.

Tiếp cận phổ cập đến các hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện, đầy đủ và bền vững tạo ra một cơ chế ứng phó khủng hoảng hiệu quả, cho phép tiếp cận chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an ninh thu nhập và tạo điều kiện chuyển đổi việc làm và ổn định kinh doanh. Nghị quyết của ILO về Lời kêu gọi hành động toàn cầu vì phục hồi lấy con người làm trung tâm sau COVID-19 cũng như Chương trình Tăng tốc Toàn cầu của Liên Hợp Quốc về Việc làm và Bảo trợ Xã hội cho Chuyển đổi Công bằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các hệ thống bảo trợ xã hội mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch.

Trong chiến lược năm năm hiện tại, Better Work đang mở rộng các lĩnh vực việc làm và tận dụng chuyên môn hiện có của ILO bằng cách hợp tác với Chương trình trọng điểm toàn cầu của ILO về xây dựng sàn an sinh xã hội cho tất cả mọi người (SPF-FP) để thực hiện Khuyến nghị về Sàn an sinh xã hội của ILO (2012, số 202)Công ước 102 về tiêu chuẩn an sinh xã hội tối thiểu, góp phần hoàn thành Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030.

Đối thoại xã hội có một vai trò trung tâm trong quá trình này. Vừa là công cụ chính để tạo điều kiện cho các chính sách và hệ thống bảo trợ xã hội hợp lý vừa là giá trị cốt lõi của Better Work, đối thoại xã hội hiệu quả có thể dẫn đến các giải pháp bảo trợ xã hội hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn.

Better Work hiện đang hợp tác với các đơn vị khác của ILO cũng như các đối tác toàn cầu và quốc gia để xây dựng kế hoạch hành động cho lĩnh vực này.

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.