Môi trường và sự bền vững

Những nỗ lực của Better Work hướng tới một tương lai xanh hơn

Chuỗi cung ứng dệt may được ước tính chịu trách nhiệm cho tám phần trăm lượng khí thải nhà kính toàn cầu và hai mươi phần trăm xả nước thải. Việc sử dụng mạnh mẽ tài nguyên nước và hóa chất, xử lý không đủ nước thải, nhiệt bức xạ, chất thải dệt may và vi sợi đang ảnh hưởng đến không chỉ môi trường mà còn cả công nhân của ngành.

Luật pháp quốc tế và địa phương được thiết lập để giúp đáp ứng các mục tiêu của Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) đã khiến các thành phần trong ngành may mặc nhạy cảm với tầm quan trọng của tính bền vững môi trường. Các doanh nghiệp ngành may mặc cũng đang chủ động áp dụng các tiêu chuẩn được thúc đẩy bởi ngày càng nhiều nhà đầu tư, thương hiệu và nhà bán lẻ trong chuỗi cung ứng.

Biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan là mối đe dọa toàn cầu đang phát triển đặc biệt nhanh chóng ở các quốc gia nơi Better Work hoạt động. Ví dụ, mực nước biển dâng cao gây nguy hiểm nghiêm trọng trên khắp các quốc gia ở Nam và Đông Nam Á, như Bangladesh, Indonesia và Việt Nam. 

Để giải quyết các thách thức cấp bách về môi trường, các chính phủ và doanh nghiệp cần chuyển đổi sang các nền kinh tế xanh hơn, tự cường và trung hòa khí hậu. Để quá trình chuyển đổi này diễn ra công bằng, việc xanh hóa nền kinh tế phải được thực hiện một cách công bằng và bao trùm, tạo ra cơ hội việc làm bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Better Work đang ở một vị trí đặc biệt để giải quyết các tác động của con người trong cuộc khủng hoảng, điều này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, tạo ra mất thu nhập và tăng rủi ro nghèo đói cho người lao động, trong đó lao động nữ đặc biệt dễ bị tổn thương. 

Tính bền vững về môi trường là một lĩnh vực trọng tâm mới trong chiến lược của Better Work. Chúng tôi sẽ làm việc với các đơn vị chuyên trách của ILO để hỗ trợ các cử tri quốc gia hiểu và quản lý các tác động lao động của quá trình chuyển đổi công bằng sang tính bền vững và tuần hoàn môi trường. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp dữ liệu, bằng chứng và tư vấn về cách quản lý rủi ro và cơ hội để thúc đẩy việc làm bền vững và tăng khả năng cạnh tranh. 

Ví dụ, Better Work sẽ làm việc với các đơn vị khác của ILO và các đối tác chính để tập trung vào các kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang sản xuất xanh hơn, tận dụng các đóng góp dựa trên năng lượng và hiệu quả tài nguyên vào năng suất. Better Work cũng sẽ thiết lập đối thoại xã hội và hợp tác tại nơi làm việc mạnh mẽ hơn giữa các nhà quản lý và người lao động và đại diện của họ để xác định và giảm thiểu tác động của con người đối với các vấn đề môi trường. 

Trong lĩnh vực hoạt động mới này, việc thúc đẩy phúc lợi của người lao động và khả năng cạnh tranh của nhà máy vẫn là mục tiêu chính của chúng tôi. Sử dụng các phương pháp tiếp cận doanh nghiệp và toàn ngành, Better Work sẽ hỗ trợ quan hệ đối tác và can thiệp để giải quyết các tác động tiêu cực đến môi trường của ngành may mặc đối với cả người sử dụng lao động và người lao động.

Mối quan hệ bền chặt của Better Work với các thương hiệu và các thành phần ba bên sẽ được tận dụng để nâng cao chương trình nghị sự chuyển đổi công bằng với mục đích kết hợp các chính sách hỗ trợ ở cấp nhà máy, ngành và quốc gia, cuối cùng xây dựng liên minh cần thiết giữa người mua, nhà hoạch định chính sách và người lao động để mang lại sự thay đổi bền vững. 

Hợp tác của Better Work về tính bền vững môi trường

Thông qua một loạt các hợp tác cùng với ILO và các đối tác quốc tế và địa phương khác trên một số quốc gia, Better Work đã xây dựng năng lực của mình để giải quyết các vấn đề bền vững về môi trường.

Chương trình đã tham gia vào các cuộc thảo luận cấp ngành về tính bền vững môi trường ở Việt Nam, trong đó chủ đề này được coi là ưu tiên quốc gia. Thông qua Chương trình Tuân thủ Môi trường Việt Nam, được phát triển cùng với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Better Work đang thí điểm cách tiếp cận tích hợp trong tư vấn và đào tạo về môi trường, có thể sớm được mở rộng sang các chương trình của các quốc gia khác.

Thông qua dự án Áp dụng Tiêu chuẩn Lao động và Môi trường Quốc tế trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pakistan (ILES) của ILO, Better Work đang tập trung vào việc cải thiện tổng thể tính bền vững của các hoạt động sản xuất và tiêu dùng ở Pakistan, đặc biệt tập trung vào việc sử dụng và quản lý nước ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều nước, bao gồm cả trong lĩnh vực sản xuất dệt may và da.

Các mô-đun đào tạo Bền vững Doanh nghiệp Cạnh tranh và Trách nhiệm (SCORE) của ILO, bao gồm ATVSLĐ cũng như sản xuất sạch, và được triển khai ở Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Pakistan và Việt Nam, cũng đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp đối tác nhỏ hơn của Better Work đang đối mặt với những thách thức trong các lĩnh vực như năng suất, thực hành sản xuất kém hiệu quả năng lượng, ô nhiễm môi trường, chất thải sản xuất, sức khỏe và an toàn và/hoặc quản lý nguồn nhân lực.

Kế hoạch hành động làm việc tốt hơn

Không có "một kích thước phù hợp với tất cả." Lập bản đồ rủi ro trong toàn ngành ở cấp quốc gia sẽ là mấu chốt để xác định các phương pháp tiếp cận hiệu quả, phù hợp.
Kế hoạch Hành động Bền vững về Môi trường của Better Work rất nhạy bén và được thiết kế để phát triển trong suốt vòng đời của chiến lược của chúng tôi, Tác động bền vững, 2022 - 2027. Tham vấn với các đối tác toàn cầu và quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh các kế hoạch hành động của mình để đảm bảo chúng hỗ trợ thay đổi lâu dài, tiến bộ.

1 Cấp nhà máy:

Better Work sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và dịch vụ để thiết lập các hệ thống tuân thủ và quản lý môi trường hợp lý. Điều này sẽ liên quan đến việc nhân rộng các phương pháp tiếp cận hiện có, chẳng hạn như Chương trình Tuân thủ Môi trường của Better Work Việt Nam và mô-đun đào tạo Sản xuất sạch hơn của ILO SCORE, cũng như theo đuổi các lĩnh vực và cách tiếp cận trọng tâm mới, chẳng hạn như quản lý hóa chất hợp lý, xây dựng các công cụ của ILO, quan hệ đối tác tài chính xanh với IFC và thực hiện Bộ quy tắc thực hành ATVSLĐ của ILO trong lĩnh vực TGLF vì nó giao nhau với rủi ro môi trường. Better Work cũng sẽ tổng hợp và chia sẻ các thực tiễn tốt về chuyển đổi giữa các nhà máy.  

2 Cấp ngành:

Better Work sẽ thúc đẩy cam kết của ILO và IFC về hiệu quả tài nguyên và nền kinh tế tuần hoàn với các đối tác thương hiệu và các nhà cung cấp chính của họ, thu hút các thương hiệu và nhà sản xuất tham gia vào các hướng dẫn và nguyên tắc chuyển đổi công bằng để thu hẹp khoảng cách giữa tuần hoàn và hòa nhập của người lao động. Better Work cũng sẽ theo đuổi quan hệ đối tác chính thức với các sáng kiến khác có chuyên môn kỹ thuật môi trường mạnh mẽ hơn nếu có liên quan.

3 Cấp quốc gia:

Better Work sẽ hợp tác với ILO rộng lớn hơn để hỗ trợ các thành phần hiểu và quản lý các tác động lao động của quá trình chuyển đổi sang tính bền vững và tuần hoàn môi trường trong ngành bằng cách cung cấp bằng chứng và tư vấn về cách quản lý rủi ro và cơ hội để thúc đẩy việc làm bền vững và tăng khả năng cạnh tranh. Thúc đẩy khả năng tiếp cận việc làm trong điều kiện tốt và thân thiện với môi trường cho nhiều lao động hơn trong ngành may mặc, Better Work cũng sẽ hướng tới việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp bền vững và việc làm xanh. Những nỗ lực này sẽ được bổ sung bởi một loạt các sản phẩm truyền thông để làm nổi bật tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với người lao động và các bước có thể được thực hiện để giảm thiểu chúng. 

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.