Các nhà máy tốt hơn Báo cáo cơ sở dữ liệu minh bạch Campuchia, chu kỳ thứ 10

2 Tháng Năm 2018

Sáng kiến báo cáo công khai của Better Factories Campuchia (BFC) tiết lộ sự tuân thủ của nhà máy đối với các yêu cầu pháp lý chính và thông tin liên quan đến đình công. Với việc phát hành báo cáo chu kỳ thứ mười, Cơ sở dữ liệu minh bạch của BFC hiện chứa thông tin của 1.378 đánh giá bao gồm 554 nhà máy may mặc ở Campuchia có giấy phép xuất khẩu, trong đó 442 vẫn đăng ký với BFC và đang hoạt động.

Nhấp vào đây để tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.